Bestuursleden

De bestuursleden zijn:

Voorzitter: Grethe van Geffen
Secretaris: Pauline Hagenbeek
Penningmeester: Hans Haamke
Karina Ahles-Frijters, Marketing & PR
Brechje Mercks, Communicatie
Christianne Bezembinder-de Wolf, Grijs Goud
Thérésa Oost, Awards, Allianties
Willem Bouwens, ICT en Zusterorganisatie

Bio’s van de bestuursleden

Voorzitter: Grethe van Geffen

Toen tijdens mijn voorzitterschap van de Vereniging Mensa Nederland in 2013 het Mensa Fonds kon worden opgericht, was dat voor mij een droom die in vervulling ging. Dus het is met passie dat ik nu een rol vervul in het bestuur van het Mensa Fonds om dit zo enthousiast begonnen initiatief tot een mooi maatschappelijk succes te maken. In het dagelijks leven ben ik directeur van Seba cultuurmanagement, specialist in cultuur en diversiteit en ook uitgever van materialen via de Diversity Shop. Door de jaren heen vervulde ik veel bestuurlijke functies zoals de Kamer van Koophandel Amsterdam, Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam en de stichting De Beauvoir. Ook adviseer en train ik andere bestuurders uit allerlei organisaties. Behalve aan Mensa (en mijn familie en vrienden) heb ik mijn hart verpand aan Amsterdam, aan theater en film, aan talen en aan katten.

Secretaris: Pauline Hagenbeek (1963)

Ik ben een ‘HB-laatbloeier’; pas in 2015 op het idee gekomen deel te nemen aan de test en sinds het najaar van 2015 lid van Mensa. Binnen Mensa een aantal keer deelgenomen aan ‘frisdenk’-sessies. Bevalt me heel goed. In het werkzame leven heb ik verschillende dingen gedaan: reclame – in vaste dienst en freelance, hoger beroepsonderwijs ‘voor de klas’ en onderwijsmanagement, en nu business controller bij een HBO-instelling. In die functie ook verantwoordelijk voor het jaarverslag van onze instelling. Ik ben moeder van Joris – doet microbiologie in Leiden - en Tyme – doet webdesign- en applicatieontwikkeling in Leeuwarden. Kom van oorsprong uit Rotterdam, studeerde in Utrecht en later in Groningen, woonde lang in Amsterdam en nu in Sneek. Wil een bijdrage leveren aan het Mensafonds omdat ik denk dat we als maatschappij meer kunnen halen uit het HB potentieel.

Penningmeester: Hans Haamke

Naast mijn eigen bedrijf, waar ik als actuaris verzekeraars en pensioenfondsen adviseer inzake risico’s op langere termijn, ben ik ook betrokken bij het opleidingsinstituut voor actuarissen. Reden om daar actief mee bezig te zijn is dat ik vind dat je je talenten ook moet gebruiken om anderen op weg te helpen.
Voor wat betreft het Mensa Fonds geldt hetzelfde : Als ik met mijn talenten kan helpen het verschil te maken dat vind ik dat je moreel ook verplicht bent een bijdrage te geven om dat doel te halen.
De samenleving wordt er beter van als de talenten van een ieder beter ontwikkeld worden. Als mijn bijdrage is dat de talenten van HB-ers beter ingezet worden voor onze samenleving dan zet ik mij daar graag voor in  !

Thérésa Oost (Awards, Allianties)

In mijn dagelijks leven als zelfstandig professional verbind ik innovaties op het gebied van talentontwikkeling, nieuw organiseren en leiderschap met filosofie. Dit doet ik mensgericht en met oog voor het potentieel van teams en individuen. De doelstelling van het Mensafonds sluit daar goed op aan.
Als vrijwilliger heb ik buiten MENSA rollen gehad van bestuurslid tot barvrouw en alles daar tussenin. De afgelopen jaren ben ik actief geweest als beleidsgroepslid training & advies bij Vrouwen van Nu Fryslân. Voor culturele activiteiten steek ik nog steeds graag mijn handen uit de mouwen als gastvrouw bijvoorbeeld.
Op mijn 39e kreeg ik genoeg van terugkerende botsingen met andere, ook intelligente, mensen in mijn omgeving. Tijdens een online zoektocht naar informatie en support kwam ik meerdere keren op de site van MENSA terecht en de rest is geschiedenis.
Binnen MENSA ben ik bijna vanaf het begin van mijn lidmaatschap official voor de SlimmerIQuiz en Frisdenker. Daarnaast bezoek ik graag, maar wel zeer willekeurig, bijeenkomsten van de vereniging.

Karina Ahles-Frijters (PR & Marketing)

Toen ik net wist dat ik hoogbegaafd was, ben ik lid geworden van Mensa en enige tijd actief geweest, onder andere als regionair. Vanaf dat de kinderen geboren zijn, heb ik geen Mensa-activiteiten meer ondernomen. De vraag van Grethe om in het bestuur van Stichting Mensa Fonds te komen, kwam dan ook op een mooi moment. Mijn kinderen zijn inmiddels 10, 10 en 13 en dat geeft mij meer tijd en ruimte om actief te worden voor een doel waar ik helemaal achter kan staan. Voor mij is op een positieve manier kijken naar iets wat voor veel mensen als een probleem wordt gezien, een ‘way of life’ en de visie van Stichting Mensa Fonds sluit daar prima bij aan. Er is nog een heleboel werk te verzetten en ik draag daar graag aan bij.

Brechje Merckx (Communicatie)

Mijn moeder had een artikel in de krant gelezen over hoogbegaafdheid en Mensa. Ze belde me meteen op en zei: "Dit is wel heel erg herkenbaar Brech, misschien moet je eens zo’n test doen". En zo geschiedde, in 2009 heb ik de test gedaan en ben sindsdien lid van Mensa. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, Sint Jansteen om precies te zijn (Google maps kan hierbij helpen). Ondanks dat het een prachtig stukje Nederland is, ligt het nogal ver overal van verwijderd. Dat is dan ook de reden waarom ik in het verleden niet erg actief ben geweest binnen de vereniging. Na al die tijd besloot ik dat het tijd werd toch mijn steentje bij te dragen aan HB en de perceptie hiervan. Juist op dat moment kwam een mail voorbij waarin een oproep werd gedaan voor nieuwe bestuursleden voor het Mensa Fonds. Ik heb hier meteen op gereageerd omdat ik me erg kan vinden in de waarden van het Mensa fonds en hetgeen zij wil uitdragen. Ik merk namelijk zelf nog vaak dat er een negatieve sfeer rond HB hangt welke nergens voor nodig is. Ik zie het juist als een cadeautje! Binnen het fonds zal ik verantwoordelijk zijn voor communicatie en de nieuwsbrief in het bijzonder. Mijn carriere is gevarieerd: 2 studies begonnen (recht en Germaanse talen), 0 afgemaakt. Verder veel in de hotellerie gewerkt, onder andere in Disneyland Parijs. Hier was ik ook trainer. Na nog wat uitstapjes al enige jaren werkzaam voor een Chemisch bedrijf in Zeeuws Vlaanderen. Hier heb ik onder andere inkoop, change management, security, communicatie, training, projectmanagement en implementaties gedaan

Christianne Bezembinder-de Wolf (Grijs Goud) (1964)


Lerende mensen staan centraal in mijn leven. Eerst heb ik gewerkt als docente Frans in het middelbaar onderwijs; Sinds 2010 laat ik als energetisch natuurgeneeskundig therapeut mensen tot hun recht komen en ontdekken wie ze werkelijk zijn.
Besturen is daarnaast altijd mijn passie geweest. Ik heb onder andere ervaring opgedaan in diverse schoolbesturen en in organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van therapeuten in de complementaire zorg. Ook ben ik ruim twee jaar secretaris geweest van de Vereniging Mensa.
De doelen van het Mensa Fonds spreken mij aan omdat bekendheid over hoge intelligentie bijdraagt aan de mogelijkheden die hoogbegaafden hebben en krijgen om zich te ontplooien en tot hun recht te komen. Ik ga mij specifiek bezighouden met de portefeuille Grijs Goud: Daar waar onze huidige generatie kinderen steeds vaker onderwijs op maat krijgt, is er niet altijd aandacht voor de capaciteiten en behoeftes van hoog-intelligente ouderen. Met de vergrijzing van de maatschappij in het achterhoofd, ligt hier voor mij een uitdaging.

Willem Bouwens (ICT, zusterorganisatie)

Ik werk als (management) consultant in de financiële sector. Hiervoor heb ik als project-en programmamanager gewerkt waarbij ik een grote variëteit aan projecten heb geinitieeerd, gemanaged en geïmplementeerd. Binnen Mensa heb ik circa 8 jaar in het Nederlandse bestuur gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter, en 14 jaar in het Internationale bestuur waarvan 4 jaar als Director of Development en daarna 4 jaar als Internationaal Voorzitter. Hiernaast ben ik 3 jaar ex-officio Trustee van de Amerikaanse Mensa Foundation geweest, de 44 jaar oude Amerikaanse zusterorganisatie van het MensaFonds. Ik breng veel bestuurlijke ervaring en een groot Mensa netwerk mee.

 

Aftreedrooster

Rooster van aftreden bestuursleden Mensa Fonds (met uitgangspunt dat die per portefeuille valt en niet per persoon).

Statuten: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met inachtneming het bepaalde in lid 4. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.