Governance


Het Mensa Fonds gaat zorgvuldig om met de middelen die aan haar zijn toevertrouwd. We zijn door de belastingdienst vanaf de oprichtingsdatum erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We werken volgens de normen van het CBF-keurmerk, dat kenmerk kan na drie kalenderjaren worden aangevraagd.

Onze werkwijze is vastgelegd in de Statuten en het Bestuursstatuut. Wat we allemaal doen staat in het meerjarenplan.

De belangrijkste Governance documenten staan in het menu aangegeven,