Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 gepubliceerd

Bij deze bieden wij het Meerjarenbeleidsplan aan. Vóór de zomer van 2016 zijn in een brainstormsessie de contouren van dit beleidsplan ontstaan. Na de zomer is het concept plan afgerond en voorgelegd aan onze Founding Friends en Silver Friends. De inhoud bleek een brede weerklank te vinden.
In die sessie is uitgebreid gediscussieerd over hoe het Mensa Fonds communiceert, hoe de huidige ambassadeurs (beter) ondersteunt kunnen worden en waar kansen liggen voor fondsenwerving.  Er zijn ideeën geopperd die in de loop van 2016 hun vervolg vinden.

Medio oktober is het Meerjarenbeleidsplan definitief vastgesteld, je vindt het hier.
Het Meerjarenbeleidsplan is ook in het Duits beschikbaar, je vindt het het hier.
Her Meerjarenbeleidsplan is ook in het Engels beschikbaar, je vindt het hier.