Introductie Grijs Goud


Op 11 januari j.l. heeft het bestuur besloten om in 2014 en verder aandacht te besteden aan hoog intelligente ouderen in hun latere levensfase.
Zij krijgen nog nauwelijks kwalitatief  goede aandacht, terwijl het mensen zijn met een rijke levenservaring die wellicht nog willen participeren indien ze daartoe passende mogelijkheden krijgen aangeboden. Met het streven de doelgroep uit zijn isolement te halen en vitaliteit en levensvreugde te verbeteren wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan een actueel maatschappelijk thema.

Praktisch gezien bestaat het speerpunt Grijs Goud uit de volgende stappen:

  1. Het benaderen van personen en instanties die zich mogelijk reeds met een dergelijke doelstelling bezig houden en, indien nuttig, trachten verbindingen te leggen  .
  2. Een onderzoek onder de doelgroep ter inventarisatie van de behoeften.
  3. Het opstellen van een programma, hetgeen o.a. kan bestaan uit excursies, workshops, lezingen.
  4. Het opstarten van een pilot.
  5. Het ervoor zorgen dat na een geslaagde pilot de organisatie zodanig op poten staat, dat  continuïteit gewaarborgd kan worden  en dit tevens een inktvlekwerking heeft naar andere gelijkaardige organisaties in de regio.

Als eerste onderdel van het programma is een pilot gestart in Woonzorgcentrum Ter Reede te Vlissingen, waarbij als eerste onderdeel van het programma wordt beoogd een lezing te laten geven door iemand uit de doelgroep, die zich daarvoor spontaan heeft aangemeld, met als onderwerp: “Wist Columbus waar hij naar toe ging?” Na deze succesvolle pilot zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven ontplooid om "Grijs Goud" beter op de kaart te zetten en meer mensen te betrekken.